Month: March 2015

„Statul lui Big Brother” sau „Încotro ne îndreptăm?”

„Omul s-a născut liber şi este pretutindeni în lanţuri.” Remarca filozofului iluminist Jean Jacques Rousseau îşi întinde valabilitatea spaţio-temporală într-un mod mai mult decât universal. Accepţiunile democraţiei sunt călcate în picioare în cel mai barbar mod cu putinţă, însă atât de discret şi viclean, încât adesea nu sesizăm. Libertatea este, poate, cel mai de preţ Read More