Month: March 2016

Despre riscuri și managementul lor

În cadrul fiecărei organizaţii şi în mediul în care aceasta acţionează, riscul reprezintă incertitudini de natura ameninţărilor în realizarea obiectivelor, sau de natura oportunităţilor. Orice administrator trebuie să confrunte problema de a gestiona ameninţările, deoarece, în caz contrar, neatingându-şi obiectivele, s-ar descalifica.  În a doua privinţă, gestionarea unui risc oferă administratorului posibilitatea de a fructifica Read More